Публічний договір (оферта)


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

на реалізацію програм і послуг

Сайт relax.com.ua, який здійснює діяльність з реалізації туристичних, розважально-пізнавальних, дозвіллєвих, культурно-освітніх, театрально-видовищних, програм і послуг, далі іменований Агент (Організатор), що діє від імені, за дорученням і в інтересах ФОП Пузько М .М. пропонує будь-якій фізичній особі, суб’єкту підприємницької діяльності або юридичній особі, далі іменується Покупець, акцептувати цю оферту і укласти цей Публічний договір (Оферту).

Оферта є публічною і відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів. Беззастережне прийняття умов оферти (оплата будь-яким способом, ст. 642, ч.2 ЦКУ) вважається її акцептом (ст.638, ЦКУ) Покупцем і пропозиція автоматично вважається прийнятим, а Договір укладеним.

ВИЗНАЧЕННЯ

 1. У цьому документі наведені нижче терміни використовуються одно в єдиному й у множині (якщо інше не випливає зі змісту терміна і (або) визначення) в наступних значеннях:

1.1. «Агент» – Сайт relax.com.ua діючий від імені, за дорученням і в інтересах ФОП Пузько М.М. і ФОП Павлик І.В., які в свою чергу, уповноважені на реалізацію театрально-видовищних, туристичних, розважально-пізнавальних, дозвіллєвих, культурно-освітніх програм і послуг на підставі укладених агентських договорів з принципалом

1.2. «Ануляція» – видалення Квитків із Замовлення з автоматичним перекладом їх у вільний продаж в Системі. Замовлення, не оплачений в Період дії броні, анулюється автоматично після закінчення Періоду дії броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті).

1.3. «Квиток» – документ (в тому числі електронний квиток, ваучер, сертифікат, путівка, договір з клієнтом), що формується з використанням автоматизованої системи на паперовому або електронному носії, що засвідчує право Покупця на відвідування Події, що містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення, вартості послуги відвідування Події, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру. Квиток не є товаром.

1.4. «Броня» – сформований Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.

1.5. «Період дії броні» – період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту здійснення оплати Замовлення, встановлений Агентом в Системі для кожного Події окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом всього періоду дії броні.

1.6. «Доставка» – комплексна послуга Агента та / або реалізаторів, по переміщенню, перевезення та адресній доставці квитків до одержувача, що супроводжується інформуванням Замовника і відповідальністю за збереження відправлення, за яку стягується додаткова оплата.

1.7. «Замовлення» – один або кілька Квитків на одне Захід, обраних Покупцем з Системи і об’єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.

1.8. «Захід» – театрально-видовищне, туристичне, розважально-пізнавальне, дозвільний, культурно-освітній захід (в тому числі театральний спектакль, циркову виставу, концерт в залі, клубі або на відкритому майданчику, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод , спортивне змагання, екскурсія, лекція, майстер клас, екскурсія, туристична поїздка, індивідуальний або груповий тур, а також будь-яка інша подія), відвідування якого можливо тільки по пред’явленню спеціального документа – квитка.

1.9. «Номінальна ціна квитка» – ціна відвідування Події, встановлена ​​Принципалом для всіх Покупців;

1.10. «Принципал» – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка на підставі відповідних договорів, доручає Агенту від імені Принципала, в його інтересах і під його контролем надавати послуги з розповсюдження та бронювання, оформлення та реалізації (безпосередньо Покупцям) Квитків на Події, якщо інше прямо не встановлено положеннями цієї Оферти.

1.11. «Оферта» – цей договір на реалізацію театрально-видовищних, туристичних, розважально-пізнавальних, дозвіллєвих, культурно-освітніх програм і послуг (Публічна оферта ФОП Пузько М.М., ФОП Павлик І.В), опублікований на електронну адресу www.relax .com.ua / public-offer /.

1.12. «Покупець» – акцептант цієї Публічної оферти, суб’єкт підприємницької діяльності, юридична особа або будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Агентом і Принципалом, в тому числі бронювати або купувати послуги на сайті relax.com. ua, або зазначене як одержувач послуги, або іншим чином користується послугами, придбаними за допомогою сайту relax.com.ua, виключно для особистих, домашніх і інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємцямимательской діяльності.

1.13. «Система» – автоматизована інформаційна система – програмний комплекс, призначений для бронювання і покупки квитків, яка задовольняє вимоги щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Квитком, а також забезпечує при заповненні бланка квитка (в тому числі Електронного квитка) і випуску квитка (в тому числі Електронного квитка) збереження унікальних серії і номера квитка (в тому числі Електронного квитка). Агент (Організатор) реалізує Квитки на Події з використанням Системи. Доступ до Системи, а також управління Системою здійснюється Реалізатором, на підставі відповідних договорів.

1.14. «Субагент» – юридична особа індивідуальний підприємець, або фізична особа, яка здійснює продаж квитків Покупцям на підставі укладених з Агентом договорів з продажу квитків на різні Події. Правила цієї Оферти для таких договорів мають силу, якщо інше не вказано в договорі між Агентом і субагентів.

1.15. «Сервісний збір» – грошові кошти, що стягуються з Покупця при реалізації йому квитка з Системи Агента за надані Агентом послуги з інформаційної підтримки Покупця за допомогою сайту, а так само по інших каналах зв’язку, бронювання, оформлення та реалізації Квитків. Сервісний збір є власністю Агента. Величина Сервісного збору для кожного квитка визначається Агентом самостійно в процентному відношенні до Номінальною вартості квитка або як фіксована сума. При цьому Агент вільний у виборі: стягувати або не стягувати Сервісний збір на будь-Захід;

1.16. «Точка продажу» – каса і web-сайти в мережі Інтернет за продажу квитків як Агента, так і субагентами Агента та / або реалізаторів.

1.17. «Реализатор» – юридична особа, яка має відповідні повноваження на використання Системи, здійснює діяльність, пов’язану з реалізацією квитків на Події і несе відповідальність за роботу Системи.

1.18. «Сайт» – Інтернет-сайт розташований в мережі Інтернет за адресою relax.com.ua

& Nbsp;

 1. Загальні положення

2.1. Справжня оферта регламентує умови і порядок продажу квитків, а також права та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим у Агента і Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві, проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту оферти). Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Агента на запропонованих у цій Оферті умовах свідчить про укладення між ними договору.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж квитків не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця по підставі не згоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов і оплати квитка. Повернення грошових коштів за придбані Покупцем Квитки можливий лише в порядку і на умовах, встановлених цією офертою.

2.4. При придбанні квитків у Агента юридичною особою оплата квитків проводиться юридичною особою тільки за допомогою перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента на підставі рахунку, що виставляється Агентом.

2.5. Агент має право вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту Пропоновані можливості означає акцепт оферти з урахуванням внесених змін.

2.6. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця в разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.7. Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є реалізація Агентом Покупцеві туристичних, театрально-видовищних, розважально-пізнавальних, дозвіллєвих, культурно-освітніх програм і послуг, що включає в себе, але не обмежує послуги з бронювання, оформлення, продажу і доставки (останнє за додаткову плату, що стягується крім Сервісного збору) Квитків на Події в порядку і на умовах, передбачених цією офертою (далі по тексту – Послуги).

3.2. Агент не несе відповідальності за дії Принципала, і / або третіх осіб з продажу квитків, що діють від свого імені і / або від імені Принципала, так само як і за зміст, організацію і факт проведення Події.

 1. ПРАВИЛА акцепту

4.1 Справжня оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем і Агентом. Ухвалення Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного здійснення Покупцем дій, зазначених у п.4.3 цієї Оферти (акцепт оферти).

Вчинення акцепту покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і рівносильно висновку письмового договору (п.2 ст.642 Цивільного Кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного здійснення наступних дій: а) звернення до Точку Продажі і / або звернення до веб-сайту Агента або субагентами або реалізаторів, і / або дзвінок до Контактного центру Агента або субагентами або реалізаторів; б) вибір конкретного Події та категорії квитка / ів з наявних на момент звернення Покупця; в) ознайомлення з умовами цієї Оферти; г) ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних Заходів, а також надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача Електронного квитка, і за умови оформлення доставки квитка / ів – адреси та часу доставки.

4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного способу придбання квитка: Квитка або Електронного квитка, виробляє оплату Замовлення відповідно до обраного Покупцем способом придбання і відповідного такому способу придбання способу оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Події. Здійснюючи оплату, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден і приймає умови Даного Договору.

4.5. Оплативши послугу Замовлення Покупець або отримує Квиток самостійно в Точках продажів або шляхом оформлення його доставки (за окрему плату), або самостійно роздруковує Електронний квиток, або здійснює запис Електронного квитка в пам’ять технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) в місці проведення Події.

4.5.1. При замовленні квитка за допомогою Інтернет-сайту або Контактного центру Агента та / або субагентами і / або реалізаторів Покупцеві повідомляється (або надсилається sms-повідомлення на контактний номер телефону та (або) електронну поштову адресу) ідентифікаційний номер Замовлення, який Покупець зобов’язаний повідомити (іноді разом зі своїми прізвищем і ім’ям, якщо подібне є) при отриманні квитка в Точці продажу або при отриманні квитка при його доставці. При зверненні в Точку продажів отримання квитка проводиться на місці або здійснюється його доставка за вказаною Покупцем адресою. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до доставки Квитків, розміщена на Сайті Агента – www.relax.com.ua і є невід’ємною частиною цієї Оферти.

4.5.2. Відповідно до положень пункту 4.5 цієї Оферти Покупець може отримати Електронний квиток за допомогою його відправки Агентом на вказаний Покупцем адреса електронної пошти. Відправка Електронного квитка здійснюється лише за умови виконання Покупцем обов’язки по повній оплаті вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі справляння Сервісного збору).

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про яких знаходиться на сайті Агента та / або субагентами і / або реалізаторів, в Точках продажів і (або) повідомляється в Контактному центрі Агента.

5.2. Платіж вважається досконалим Покупцем в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи Агента або в момент надходження грошових коштів в касу Точки продажу.

5.3. У разі оплати Замовлення банківською картою на web-сайті Агента та / або субагентами і / або реалізаторів і Точках продажів Агента та / або субагентами і / або реалізаторів Покупець зобов’язаний використовувати банківську карту, випущену на ім’я Покупця. Одночасно з цим касир в Точці продажу квитків має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця.

5.4. Електронний квиток може бути отриманий Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо на Інтернет-сайті Агента або субагентами або реалізаторів і оплаті Замовлення тільки за допомогою банківської карти або іншим безготівковим способом, інформація про яких надана на Інтернет-сайті Агента.

5.5. Після оплати Замовлення згідно п.5.2 цієї Оферти Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід.

5.6. При несплаті або на якусь частину оплати Замовлення протягом Періоду дії броні Замовлення вважається непроданими і анулюється.

5.7. Банківські комісії. Банки можуть стягувати комісію за відправку або перерахування грошових коштів з карти або рахунки. При перерахуванні (прийомі) грошових коштів Організатор оплачує тільки комісію, яку стягує банк Організатора. Комісії, які стягує банк Покупця, сплачує Покупець.

 1. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Кошти, що надійшли Агенту в якості оплати квитка, підлягають поверненню Покупцю тільки в разі відміни / заміни / перенесення Події і при отриманні Агентом відповідного офіційного листа Принципала, в якому вказуються умови скасування / заміни / перенесення Події. З інформацією про порядок, строки, час і місце повернення квитків можна ознайомитися на Інтернет-сайті Агента. У разі, якщо повернення грошових коштів Покупцям за скасованим, заміненого або перенесеного заходів за Квитки, придбані у Агента, здійснюється безпосередньо Принципалом, Покупець не має права пред’являти претензії до Агента. За заміненим або перенесеним Заходам, якщо Покупець не згоден на заміну / перенесення, йому повертаються кошти в день Події.

6.2. Повернення грошових коштів здійснюється Принципалом самостійно або особою, ним зазначеним, на умовах, встановлених цією статтею. Тільки за розпорядженням Принципала, в зв’язку з тим, що Агент при реалізації квитків на Події діє від імені і за рахунок Принципала, можливе повернення Номінальною вартості квитка Агентом після отримання грошових коштів від Принципала.

6.3. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані в Точках продажів або на Інтернет-сайті Агента і субагентів, якщо дане місце повернення зазначено в офіційному листі Принципала / Організатора Події згідно з пунктом 6.1. даної Оферти.

6.4. Грошові кошти повертаються Покупцеві тільки при обов’язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного квитка.

6.5. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки завжди проводиться за вирахуванням Сервісного збору Агента і вартості доставки замовлених і оплачених Покупцем Квитка / ів (якщо доставка була замовлена ​​і оплачена Покупцем).

6.6. Агент зобов’язується на вимогу Покупця надати йому інформацію про особу, відповідальну за повернення Номінальною ціни квитка.

6.7. Покупець підтверджує і погоджується з тим, що порядок і підстави повернення Номінальною ціни квитка, а також особа, яка зобов’язана здійснювати таке повернення, до нього доведені в повному обсязі, йому відомі і зрозумілі.

6.8. Агент не здійснює повернення коштів за загублені, пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями і прихованої будь-яким штучним способом інформацією.

6.9. Повернення коштів за Квитки на туристичні Події (тури, екскурсії, майстер-класи) проводиться на наступних умовах:

6.9.1. Повне повернення здійснюється тільки в разі скасування Події (туру, екскурсії, майстер-класи) організатором або в разі перенесення туру на іншу дату, якщо Покупець не погоджується з новою запропонованою датою.
6.9.2. Часткове повернення коштів Покупцеві можливий до початку Події з ініціативи Покупця на наступних умовах:

 • в разі відмови від замовлення більше ніж за 16 днів до дати події – утримується пеня 25% (двадцять п’ять) від вартості замовлення,
 • від 15 до 8 днів до дати події – 50 (п’ятдесят)% від вартості замовлення;
 • від 7 до 5 днів до дати події – 75 (сімдесят п’ять)% від вартості замовлення;
 • менше ніж за 4 дні до дати події – 100% від вартості замовлення.

Повернення грошових коштів здійснюється протягом трьох робочих днів з момент письмового повідомлення Агента Покупцем.

6.9.3. Відповідно до пункту 5.7. даної Публічної оферти, якщо банк Покупця стягує комісію за отримання коштів на картку Покупця, комісію оплачує Покупець.

 1. Права та обов’язки сторін

7.1. Покупець має право:

7.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціну квитків на Події та сервісні послуги інших компаній і офіційних квиткових операторів при ухваленні рішення про придбання Квитків у Агента.

7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу квитків, наявних категорій Квитків та іншої інформації щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, з використанням мережі Інтернет, дзвінка до Контактного центру Агента та іншими способами, зазначеними на Інтернет-сайті Агента. При цьому Агент має право без пояснення причин відмовити Покупцеві в бронюванні та / або продажу квитків.

7.1.3. Вибирати спосіб оплати квитка із запропонованих Агентом на сайті і / або Точках Продаж Агента та / або субагентами і / або реалізаторів. При цьому, Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

7.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами, вказаними на сайті Агента.

7.1.5. За власним вибором купувати Квиток або Електронний квиток на Захід.

7.1.6. Покупець має право відмовитися від придбання квитка у Агента до моменту здійснення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією офертою. Така відмова спричинить за собою припинення перед покупцем усіх обов’язків Агента.

7.2. Покупець зобов’язаний:

7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами покупки квитків і умовами цієї Оферти і прийняти їх при здійсненні покупки квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Офертой.

7.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про своє ім’я, адресу електронної пошти, телефону і місця доставки. В іншому випадку, Агент і / або Принципал не несуть відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг за Договором.

7.2.3. Сплатити в повному обсязі вартість оформленого Замовлення.

7.2.4. У разі придбання квитка за допомогою Інтернет-сайту Агента за умови оплати шляхом безготівкового перерахування грошових коштів за Замовлення без оформлення послуг з доставки, звернутися в Точки Продажі Агента та / або реалізаторів і / або субагентами не пізніше дати проведення Події для отримання квитка. У момент звернення для отримання квитка повідомити ідентифікаційний номер Замовлення, а також пред’явити документ, що засвідчує особу Покупця. Пред’явлення документа необхідно для виключення можливих шахрайських операцій. Покупець не має права пред’являти претензії до Агенту в разі не отримання квитка до дати проведення Події з причин, незалежних від Агента.

7.2.5. Самостійно відшкодувати збитки, завдані ним під час Події Принципалу або іншим суб’єктам підприємницької діяльності, які забезпечують проведення Події, на підставі відповідних договорів з Принципалом.

7.2.6. Своєчасно і в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проведення Події.

7.2.7. Прийняти всі умови надання заброньованої послуги згідно даного Договору.

7.2.8. Гарантувати Агенту і Принципал наявність в’їзних, транзитних віз (якщо такі потрібні), а також відшкодувати всі витрати, які можуть виникнути у Принципала при оплаті штрафних санкцій за порушення імміграційних правил країни в’їзду / транзиту або депортації Покупця. Витрати Принципала, а також штрафні санкції відшкодовуються Покупцем на підставі рахунку – фактури не пізніше 3-х банківських днів з дати його виставлення.

7.2.9. При внесенні змін, відмову від заброньованих за цим Договором послуг, відшкодовувати Агенту і Принципалу фактично понесені витрати, а також сплатити суми штрафів, регламентованих діючими правилами Принципалів. Витрати Принципалів відшкодовуються Покупцем на підставі рахунку-фактури не пізніше 3-х банківських днів з дати його виставлення.

7.3. Агент має право:

7.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення / оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

7.3.2. При відмові Покупця прийняти справжню Оферту на викладених в ній умовах відмовити Покупцеві в продажу йому квитка і наданні додаткових послуг.

7.3.3. У будь-який час проводити модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи Агента, в тому числі Інтернет-сайту, припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту .

7.3.4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

7.3.5. Включати в вартість Замовлення і стягувати з Покупця Сервісний збір. Вартість доставки Квитків оплачується окремо.

7.3.6. Вимагати від Покупця повної оплати квитка або Електронного квитка перед тим, як зробити продаж квитка.

7.3.7. Анулювати оформлений Замовлення, якщо він не буде оплачений в Період дії броні. Замовлення не може бути відновлений для повторної оплати, крім як шляхом створення Покупцем нового Замовлення.

7.3.8. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Пропоновані можливості відмовити йому в подальшому в наданні послуг.

7.3.9. Відправляти на e-mail Покупця рекламні, інформаційні та розважальні матеріали. Покупець може відмовитися від отримання розсилки в будь-який час.

7.3.10. Передавати свої права і обов’язки за цим Договором третій стороні.

7.3.11. Відмовитися від виконання даного Договору і повернути Покупцеві вартість сплаченого квитка (за вирахуванням Сервісного збору Агента і вартості доставки замовлених і оплачених Покупцем Квитка / ів), в разі:
а) виникнення форс-мажорних обставин, при яких надання послуг є неможливим;
б) скасування Події Принципалом.

7.4. Агент зобов’язаний:

7.4.1. Надавати Покупцю:

– необхідну інформацію про конкретний Заході.

– необхідну інформацію про дати, місце і час повернення коштів за придбані квитки в разі скасування / заміни / перенесення Події. Підставою для надання такої інформації є офіційний лист Принципала

– інструкції для оформлення / оплати / отримання квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайті і надає в Точках продажів Агента та / або субагентами і / або реалізаторів.

7.4.2. Забезпечити бронювання для Покупця послуг на умовах цього Договору. Надавати послуги бронювання на підставі укладених агентських чи інших договорів з Принципалом.

7.4.3. Бронювати заявлені Покупцем послуги відповідно до вимог і правил відповідних Принципалів і діючими нормативами, інформувати Покупця про необхідність оформлення в’їзних, транзитних віз, ознайомити Покупця з правилами застосування тарифів принципалом і штрафними санкціями, які можуть бути застосовані до Покупця в разі відмови від заброньованого послуги, зміни дати, маршруту, тощо

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених цією офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.

8.2. Відповідальність Агента перед Покупцем обмежується функцією організації і здійснення взаємодії між Принципалом і Покупцем з метою продажу квитка, тобто Послугами, що надаються безпосередньо Агентом. Агент не є зобов’язаною особою, а так само стороною за угодою, укладеною між Принципалом і Покупцем, у зв’язку з придбанням останнім квитка.

8.3. Агент не несе відповідальність за перенесення, зміну або скасування Події. Агент несе відповідальність за неможливість отримання Покупцем замовлених послуг тільки в тому випадку, якщо неможливість їх отримання сталася по прямій вини Агента і в межах суми Сервісного збору.

8.4. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця і / або його суб’єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.

8.5. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з його діями по допущенню помилок і неточностей в наданих їм своїх особистих даних.

8.6. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння їм інформації про порядок оформлення / оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.

8.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цією Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах. При цьому, в тому випадку, якщо Принципал провів Захід, на яке Покупець придбав Квиток, але Покупець не зміг потрапити на Захід в слідстві обставин непереборної сили, хвороба, страх або запізнення, яке дало право Принципалу не допускати його в місце проведення Події, в тому числі з інших, не залежних від Принципала обставинам, Публічний договір на реалізацію програм і послуг вважається виконаним належним чином, і вартість квитка Покупцеві; не повертається.

8.8. Агент не несе відповідальності за працездатність і (або) захищеність інформаційних каналів зв’язку, що використовуються Покупцем на певний веб-сайту Агента, а також за збереження інформації, в тому числі Електронного квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.

8.9. Агент не несе відповідальності перед Покупцем за дії Принципала, оскільки не є Принципалом. В такому випадку відповідальність перед Покупцем несе Принципал в межах розміру суми Номінальною ціни квитка.

8.10. Агент не несе відповідальності за дії готелів, готельних компаній з прокату автомобілів та інших постачальників туристичних послуг. Принципал несе відповідальність перед Покупцем в рамках чинного законодавства України та інших нормативно – правових документів, що регламентують взаємовідносини між Агентом, Принципалом і Покупцем.

8.11. Агент і / або Принципал не несе перед Покупцем відповідальності в разі повної або часткової непрацездатності системи та її компонентів протягом будь-якого часу, а також при відсутності можливості доступу Покупця до системи або несення ним будь-яких непрямих або прямих витрат у зв’язку з даними обставинами. Всі пропозиції, ціни, а також умови продажу можуть бути: змінені без повідомлення Покупця, обмежені за часом, наявності місць і термінів попереднього замовлення, дат подорожі, термінам мінімального або максимального перебування в місці призначення, факторами вихідних днів і свят, сезонними коливаннями цін, листами очікування, а також страйками і тимчасовою непрацездатністю систем бронювання та / або схильні до інших змін, умов і обмежень.

8.12. Всі претензії, які стосуються заходів пред’являються Покупцем безпосередньо Принципалу.

8.13. Всі претензії або позови, пов’язані з цією офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (Десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.

8.14. Про претензії до якості обслуговування, факти ненадання послуг в ході Події, Покупець зобов’язаний проінформувати приймаючу сторону Принципала за місцем надання послуг. Претензія Покупця повинна бути зафіксована в письмовій формі, завірена підписом офіційного представника приймаючої сторони (Принципала) і подана на розгляд Принципала з усіма підтверджуючими документами в строк не пізніше ніж через 10 календарних днів з моменту закінчення Події.

 1. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКИ

9.1. При придбанні Електронного квитка Покупець в будь-якому випадку зобов’язується повідомити свій справжню адресу електронної пошти, телефону, а також вказати свої прізвище та ім’я отримувача Квитка (в окремий випадках паспортні дані якщо є такі вимоги згідно із Законами України). У разі ненадання такої інформації (дійсної адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і Одержувача квитка, паспортні дані), а так само в разі надання неправдивої або недійсною інформації, Агент має право відмовити Покупцеві в придбанні Електронного квитка.

9.2. Покупець приймає і погоджується з тим, що він в повній мірі несе відповідальність за повідомлення помилкового або недійсного електронної поштової адреси.

9.3. Електронний квиток направляється Покупцю на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти про оплату вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі, якщо Сервісний збір стягується).

9.4. Покупець зобов’язаний самостійно і за свій рахунок здійснити друк Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Електронного квитка. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язку, встановленої цим пунктом, Покупець в повній мірі несе відповідальність за подібні дії (бездіяльності), в тому числі в разі відмови Принципалом в проході на Захід. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця, в разі порушення умов цього пункту, в зв’язку з тим, що агент не є стороною за договором надання послуг, пов’язаних з проведенням Події.

9.5. Покупець має право, якщо подібне допускається Принципалом і на це вказано Агентом в момент оформлення Електронного квитка на Інтернет-сайті Агента, при проході на Захід пред’явити Електронний квиток, що зберігається в пам’яті технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю в місці проведення Події.

9.6. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження і захист Електронного квитка від копіювання. У разі копіювання Електронного квитка доступ на Захід буде відкритий по тому квитку, який був пред’явлений першим.

 1. Вирішення спорів

10.1. Спори, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред’являються, в термін не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Поступила претензія розглядається Агентом в термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

10.2. При неможливості досягнення згоди, що виникли суперечки між Покупцем і Принципалом підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Принципала, в той же час суперечки, що виникли між Покупцем і Агентом підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Агента.

10.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України.

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

11.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, що знаходяться на Сайті, є власністю Агента та / або його контрагентів.

11.2. Передрук, відтворення в будь-якій формі, поширення, в тому числі в перекладі, будь-яких матеріалів з сайту можливі лише з письмового дозволу Агента.

11.3. При використанні документів і пов’язаних з ними графічних зображень, розташованих на Сайті необхідно дотримуватися таких вимог:
– При передруці матеріалів посилатися на Сайт, як на джерело публікації, та вказати інші джерела інформації, згадані в матеріалі. Якщо матеріали розміщуються в Інтернеті, то необхідно зробити посилання на Сайт.

11.4. Документи і пов’язані з ними графічні зображення, розташовані на Сайті, можуть бути використані тільки в інформаційних, Некомерційних або особистих цілях.

11.5. Ніякі документи і пов’язані з ними графічні зображення, розташовані на Сайті, не повинні змінюватися ніяким способом.

11.6. Ніякі графічні зображення, розташовані на Сайті, не повинні використовуватися окремо від супроводжуючого їх тексту.

11.7. Документи і пов’язані з ними графічні зображення, розташовані на Сайті, можуть містити неточності чи орфографічні помилки. Зміна інформації на Сайті проводиться періодично.

 1. ТЕРМІН ДІЇ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ І ДОДАТКОВІ УМОВИ

12.1.Настоящая Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферті.

12.2. Дія Договору припиняється виконанням Сторонами своїх зобов’язань відповідно до його умовами або за взаємною згодою Сторін.

12.3. Покупець підтверджує свою згоду участі в рекламних кампаніях, дисконтних акціях, інших програмах лояльності, що проводяться Агентом і надає право Агенту з цією метою використовувати персональні дані Покупця зазначені при покупці квитка.

12.4. Акцептуємо цей Договір, Покупець підтверджує, що діє добровільно, з власної волі, у нього є повноваження на підписання договору від імені всіх осіб, які разом з Покупцем будуть користуватися послугою і що вони, такі з ним особи, ознайомлені з усією інформацією. Також він підтверджує, що на момент покупки Покупцем Квитка його вік був більше 18 років.

УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 1. Предмет угоди
  1.1. Ця угода про конфіденційність (далі – «Угода»), є складовою і невід’ємною частиною Пропоновані можливості, встановлює порядок обробки, в тому числі збір, отримання, систематизацію, накопичення, уточнення (оновлення, зміна), зберігання, використання, розкриття, передачу іншим особам , знищення персональних даних Покупця, які ФОП Пузько М.М., ФОП Павлик І.В. (Далі сторона Угоди – «Агент») отримує від Покупців послуг з даного ПУБЛІЧНОМУ ДОГОВОРУ (далі – «Договір»).
  1.2. Для того, щоб Покупець отримав одну або кілька послуг Агента, зокрема, але не виключно: послуг згідно Договору, він зобов’язаний висловити свою повну згоду з умовами Угоди. Факт акцепту оферти, означає повне його згоду з умовами Угоди.
  1.3. Покупець не має права користуватися послугами Агента, якщо він не згоден з умовами Угоди, або якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати угоди з Агентом, або не є уповноваженою особою компанії Покупця.
  1.4. Покупець дає своє однозначну згоду з умовами Угоди, і надає Агенту право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Покупця і або уповноважених осіб на умовах Угоди і Договору, в тому числі з метою отримання Покупцем рекламних повідомлень про Захід, квитки на які реалізуються Агентом.
  1.5. Агент не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних Покупця третім особам, які не перебувають у власності або під управлінням Агента. Агент не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних Покупця фізичними особами, які не є працівниками Агента, навіть якщо Покупець отримав доступ до сайтів, товарів або послуг цих осіб за допомогою Агента або розсилки.
  1.6. Покупець визнає, що в разі недбалого ставлення Покупця до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації, якщо така проводилася Покупцем на сайті Агента, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональним і іншими даними Покупця. Агент не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.
  2. Персональні дані, що надаються Агенту
  2.1. Агент отримує і має право використовувати таку інформацію, в тому числі, персональні дані Покупця: ім’я, прізвище, по батькові та / або назва компанії, номер телефону з якого дзвонить Покупець, номер телефону за яким можна зв’язатися з Покупцем, адреса електронної пошти, місто в якому проживає Покупець, а також імена і прізвища осіб, на яких буде подаватися Заявка послуг (якщо Покупець бронює послуги не для себе, або не тільки для себе). Також Покупці можуть надавати Агенту такі дані: інформацію про кредитну картку (тип і номер кредитної картки, перевірки CVC-код, термін закінчення дії, ім’я власника карти), іншу конфіденційну інформацію і / або дані стосуються бронювання і / або придбання та отримання послуг.
  2.2. Вся інформація збирається Агентом як є і істотно не змінюється в процесі збору даних.
  3. Порядок використання персональних даних
  3.1. Покупці, відповідно до цієї Угоди, надають право Агенту розкривати персональні дані Покупців принципалом і / або іншим особам, які сприяють або беруть участь у наданні таких послуг, а також особам, які надають Агенту послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі. Треті сторони можуть використовувати призначену для Агента інформацію тільки в разі якщо вони надають послуги Покупцю та / або Агенту і тільки ту інформацію, яка необхідна для надання послуги. В інших випадках агент не передає особисті дані третім особам без згоди Покупця.
  3.2. Крім вищезгаданого, розкриття персональних даних без згоди Покупця або уповноваженої ним особи, допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:
  – За обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані.
  – У тому випадку, якщо на думку Агента Покупець порушує умови Угоди та / або інших договорів і угод між Агентом і Покупцем.
  4. Захист інформації, що збирається, конфіденційність
  4.1. З метою захисту наданих персональних даних Агент застосовує відповідні інформаційні системи і процедури. Агент використовує безпечні процедури, а також використовує технічні та фізичні обмеження для доступу до персональних даних.
  4.2. Тільки ті співробітники Агента, яким необхідно виконувати робочі функції для яких необхідний доступ до особистої інформації Покупців (Оператори), мають доступ до особистої інформації про покупця.
  4.3. Сторони зобов’язуються вжити всіх необхідних заходів, спрямовані на збереження конфіденційної, приватної інформації, наданої Сторонами з метою виконання зобов’язань за цим Договором.
  6. Внесення змін до угоди про конфіденційність
  6.1. Агент може змінити умови Угоди. Будь ласка, періодично переглядайте умови Пропоновані можливості і Угоди.
  6.2. Всі зміни до Угоди набирають чинності з моменту їх публікації. Акцептуя Оферту, Покупець підтверджує однозначну згоду з новими умовами Угоди в редакції, чинній на момент акцепту.
  6.3. Агент не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені Покупцем або третіми особами в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання веб-сайту Агента relax.com.ua щодо порядку розміщення даних та інших питань.
  7. Додаткові умови
  7.1. У разі, якщо будь-яке положення Угоди, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або частина, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, що не суперечать закону, вони залишаються в повній силі і є дійсними, а будь-який недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.
  7.2. Покупець має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року N 2297-VI.
  7.3. Угода поширюється на Покупця з моменту акцепту Покупцем Пропоновані можливості і діє до тих пір, поки зберігається будь-яка інформація про Покупця, в тому числі, персональні дані.
СВІЖЕ НА ПОРТАЛІ
Тир “Попадала”

Тир "Попадала" у Києві. Відгуки, контакти, адреса, телефони та детальна інформація на ...

Стрілецький тренінговий центр “LEX”

Стрілецький тренінговий центр LEX у Києві. Відгуки, контакти, адреса, телефони та детальна ...

Тир “Кажан”

Тир "Кожан" у Києві. Відгуки, контакти, адреса, телефони та детальна інформація на ...

Стрілецький клуб “Ібіс”

Стрілецький клуб "Ібіс" у Києві. Відгуки, контакти, адреса, телефони та детальна інформація ...

Клуб “Бровари” (ex. “Сапсан”)

Стрілецький клуб "Бровари" у Броварах. Відгуки, контакти, адреса, телефони та детальна інформація ...

Київська школа Йоги

Київська школа Йоги. Відгуки, контакти, адреса, телефони та детальна інформація на relax) ...

Слоти на гроші – реальные заработки в онлайн-казино

Сегодня каждый желающий может испытать удачу в онлайн-версии казино Вулкан 777. Мир ...

День рождения девочки: как организовать вечеринку

Сделать детский день рождения девочки ярким и незабываемым хочет каждый родитель.Мы постараемся ...

Ішвара йога-центр

Йога центр "Ішвара" у Києві. Відгуки, контакти, адреса, телефони та детальна інформація ...

Центр йоги “Be Happy”

Центр йоги "Be Happy" у Києві. Відгуки, контакти, адреса, телефони та детальна ...

Розробка сайту:

веб-студія Simplify

Просування і розвиток:

діджитал агенція Контент-Маркетинг